Gravplatsen | Fonus Öst Begravningsbyrå
Olika gravskick

Idag kremeras över 80% av alla svenskar. Det har även påverkat vilken slags grav man föredragit. Det finns många olika gravskick i Sverige idag och på våra kyrkogårdar eller begravningsplatser finns alltid särskilda platser avsedda för andra trossamfund än svenska kyrkan.

Traditionell grav

En kist- eller urngravplats är en traditionell grav med gravrätt, där man väljer gravsten och utsmyckning i enlighet med de bestämmelser som finns. Gravrätten gäller i 25 år med möjlighet till förlängning. Man kan ha plats för flera kistor eller urnor i en grav och om någon ny tillkommer i graven förlängs automatiskt gravrätten med nya 25 år. Gravrättsinnehavaren, som ofta är nära anhörig, har ansvaret att sköta om graven och hålla fint och välvårdat. Kyrkan erbjuder dock ofta gravskötsel till en månads- eller årsavgift.

Minneslund och Asklund

Minneslunden och Asklunden är två helt anonyma gravskick utan gravrätt. Man får inte närvara under gravsättningen och den avlidnes namn syns ingenstans. Blommor och ljus får lämnas på en avsedd plats. I minneslunden grävs askan ner på en gräsyta, men den sprides ovan mark i asklunden.

Askgravplats

Askgravplatsen är en gravplats för aska där gravrätten är på 25 år. Gravrätten är begränsad, vilket betyder att det finns särskilda bestämmelser för hur den får se ut. Ibland är där en särskild sten eller plats där man fäster en namnbricka i metall, ibland är det en natursten med enkel gravering. Stenen tillhandahålls på vissa kyrkogårdar av kyrkan, medan man på andra kyrkogårdar får ordna en natursten själv. Den har vissa bestämda max- och minimimått man behöver hålla sig inom. Gemensamt för olika askgravplatser är att man får vara med när gravsättningen sker och man får även gravsätta på egen hand. Ofta förvaras askan i en urna, men det kan även vara en särskild askpåse eller liknande.

Askgravlund

En askgravlund påminner om en askgravplats men har istället ett gemensamt monument där namnbrickan fästs och man gravsätter askan vid en avsedd plats i närheten. Ofta används inte urnor utan askan gravsätts i en särskild askpåse. Man får närvara vid gravsättningen och man får även gravsätta på egen hand.