Dödsboförvaltning | Fonus Öst Begravningsbyrå
Dödsboförvaltning

När en människa dör kallar man kvarlåtenskapen, alltså alla skulder och tillgångar, för dödsbo. Dödsboet räknas som en juridisk person och existerar fram tills dess att ett arvskifte ägt rum, som upplöser eller avvecklar dödsboet. Tills dess behöver dödsboet utredas och förvaltas. Det kan innebära att betala räkningar, värdera smycken och antika möbler eller att sälja en bostad. En deklaration och slutredovisning av personens ekonomi behöver också göras. Att förvalta ett dödsbo är i många fall ett krävande arbete, som kräver kontakt med försäkringsbolag, banker, mäklare och andra företag. Ibland kan detta arbete ta lång tid, kanske rentav flera år.

Dödsboförvaltningen görs i regel av dödsboets delägare tillsammans, men många väljer att gemensamt utse en dödsboförvaltare. Vi hjälper dig, så att du istället kan fokusera på sorgearbetet.