Kyrklig begravning | Fonus Öst Begravningsbyrå
Kyrklig begravning

En begravning i svenska kyrkans ordning sker oftast i en kyrka eller ett kapell, men kan ibland hållas på andra platser. Du förhåller dig till kyrkans bestämda begravningsordning, men är fri att önska psalmer och övrig musik. Prästen (och ibland även musikern) har det avgörande ordet i vad som får spelas och hur begravningen ska gå till, men det sker i största möjliga mån i enlighet med den avlidnes eller familjens önskan. En kyrklig begravning kan ske med kista eller urna och kan avslutas i ceremonilokalen eller med gravsättning om man valt en sådan typ av grav. 

Vill du så kan du bjuda med prästen till den efterföljande minnesstunden, men det är helt upp till er i familjen och inget ni förväntas göra. Dock kan det kännas skönt med ett stöd även där. Om det har inkommit gåvor till fonder kan dessa läsas upp av prästen.

Som medlem i svenska kyrkan betalar du inget för hyra av kyrka/kapell, präst, musiker eller vaktmästare. Du betalar heller inget för en jordgrav med gravrätt, kremation eller minneslund. Önskar du däremot en askgravplats eller askgravlund tar kyrkan en särskild avgift för dessa.

Är du inte medlem i svenska kyrkan kan du i vissa fall få ha en kyrklig begravning ändå. Då betalar du arvode till kyrkan för präst, hyra av kyrka/kapell, musiker och vaktmästare.

Svenska kyrkans begravningsordning:

 • Inledningsmusik
 • Psalm
 • Griftetal
 • Bön
 • Överlåtelsen
 • Bibelläsning
 • Psalm
 • Begravningsbön
 • Herrens bön
 • Psalm
 • Avskedstagande
 • Slutbön
 • Välsignelsen
 • Avslutningsmusik