Vid dödsfall | Fonus Öst Begravningsbyrå
När ett dödsfall inträffat

När man drabbas av ett dödsfall kan man i första steget förbereda följande:

  • Kontakta familj eller andra anhöriga som bör få informationen först.
  • Tala med läkare eller vårdpersonal. En läkare eller sjuksköterska behöver formellt konstatera dödsfallet. Denne hjälper er att kontakta den byrå som har avtal med region och kommun att utföra bårtransporten.
  • Diskutera begravningen med övriga anhöriga. Har den avlidne lämnat någon information om personliga önskemål? Finns det ett ifyllt Vita Arkivet?
  • Kontakta Fonus Öst för att boka ett första möte. Detta kan ske på begravningsbyrån eller så gör vi hembesök.
  • Ta beslut om vem eller vilka som ansvarar för den avlidnes bostad och ser till att ta hand om eventuella husdjur, att tömma kylskåp, post och annat.
Din lokala byrå

Vi finns där du finns – här hittar du din närmsta begravningsbyrå.