Vid dödsfall | Fonus Öst Begravningsbyrå
När ett dödsfall inträffat

När man drabbas av ett dödsfall kan man i första steget förbereda följande:

  • Kontakta familj eller andra anhöriga som bör få informationen först.
  • Tala med läkare eller vårdpersonal. En läkare eller sjuksköterska behöver formellt konstatera dödsfallet. Denne hjälper er att kontakta den byrå som har avtal med region och kommun att utföra bårtransporten.
  • Diskutera begravningen med övriga anhöriga. Har den avlidne lämnat någon information om personliga önskemål? Finns det ett ifyllt Vita Arkivet?
  • Kontakta Fonus Öst för att boka ett första möte. Detta kan ske på begravningsbyrån eller så gör vi hembesök.
  • Ta beslut om vem eller vilka som ansvarar för den avlidnes bostad och ser till att ta hand om eventuella husdjur, att tömma kylskåp, post och annat.
Kontakta din lokala byrå