Framtidsansvar | Fonus Öst Begravningsbyrå
Framtidsansvar

Jorden vi lever på är ett lån från kommande generationer. Vi måste ta hand om den. Därför är det viktigt för oss att i största möjliga mån minska vårt avtryck på miljön genom hållbara alternativ. Det är vårt framtidsansvar.

Samarbete med Fonus kistfabrik

Vi på Fonus Öst har ett nära samarbete med Fonus (riks) och alla våra kistor kommer från Fonus kistfabrik.

Varje år dör cirka 90 000 personer i Sverige. Vid begravning används alltid kista, för oavsett om kroppen ska gravsättas i urna eller askan spridas i en minneslund, krävs en kista för transport och kremering. En tredjedel av landets alla kistor tillverkas på Fonus Träindustri i Falköping.

Fonus Träindustri är miljöcertifierad enligt ISO 14001, vilket innebär ett fokuserat miljöarbete präglat av ständiga förbättringar. De strävar efter att i största möjliga utsträckning köpa närproducerat, till exempel kommer spånskivor från en svensk leverantör i Östersund och den massiva furan till våra miljökistor kommer från svenska skogar. Spillet från tillverkningen blir till bränsle som värmer upp såväl lokaler som torkugnar i fabriken. Det som blir över levereras som fjärrvärme till kommunala fastigheter.

Transporter med framtidsansvar

Fonus Träindustri arbetar även med miljöeffektiviserade transporter. När de egna lastbilarna kör ut kistorna, hämtar de upp material hos underleverantörer längs vägen. Kistorna levereras dessutom med miljövänliga returemballage som följer med bilen tillbaka till fabriken och återvänds.

Vill du veta mer om vårt arbete för framtidsansvar? Skriv till oss på Fonus Öst.