Vår styrelse | Fonus Öst Begravningsbyrå
Styrelsen

Styrelseordförande

Lars Lackemo, styrelseordförande
Curt Karlsson, vice styrelseordförande

Styrelseledamöter

Lars Lackemo, Norrköping
Lars Beckman, Valdemarsvik
Curt Karlsson, Linköping
Ing-Marie Jeansson, Finspång
Jan Cederborg, Motala
Ellinor Karlsson, Mjölby
Diana Johansson, Västervik

Suppleanter

Anneli Nielsen, Norrköping
Erik Lundberg, Valdemarsvik
Maud Karlsson, Linköping
Susanne Esping, Finspång
Anders Ahl, Motala
Anders Forsblad, Mjölby
Morgan Eriksson, Västervik

Personalrepresentant

Jan Peter Brinkby, Fonus Öst, ledamot
Mikael Wentzel, Fonus Öst, suppleant