Vår styrelse | Fonus Öst Begravningsbyrå
Styrelsen

Styrelseordförande

Lars Lackemo, styrelseordförande
Curt Karlsson, vice styrelseordförande

Styrelseledamöter

Lars Lackemo, Norrköping
Lars Beckman, Valdemarsvik
Curt Karlsson, Linköping
Ing-Marie Jeansson, Finspång
Magnus Wallman, Motala
Anders Forssblad, Mjölby
Pernilla Hermansson, Västervik

Suppleanter:

Anneli Nielsen, Norrköping
Erik Lundberg, Valdemarsvik
Maud Karlsson, Linköping
Susanne Esping, Finspång
Birgitta Wallståhl, Motala
Arne Carlsson, Mjölby
Anneli Karlsson, Västervik

Personalrepresentant

Peter Trygg, Fonus Öst, ledamot
Jan Peter Brinkby, Fonus Öst, suppleant