Gravsättning utan ceremoni | Fonus Öst Begravningsbyrå
Gravsättning utan ceremoni

En del väljer att ha en enkel gravsättning utan ceremoni eller begravningsakt. Det innebär att det direkt sker en kremation och därefter gravsättning, utan att några anhöriga är med. Detta är ett relativt nytt fenomen, som även brukar kallas direktkremation.

Forskningen visar att det i huvudsak handlar om äldre människor som uttrycker en vilja att ”inte vara i vägen” eller ”orsaka besvär”. Det är en utveckling som oroar oss. För vi vet att ceremonier fyller en viktig funktion, samtidigt som alla människor är värda ett ordentligt avsked. Men samtidigt vet vi också att det kan finnas personliga skäl till just detta val. Vänd dig gärna till en av våra kundrådgivare, så berättar vi mer.