Gravsten | Fonus Öst Begravningsbyrå
Gravstenar

Vårt äldsta minnesmärke

Gravstenen har funnits sedan omkring år 800 e.Kr. och är fortfarande det starkaste minnesmärket för våra avlidna. Nya gravskick har dock gjort att en gravsten inte längre är lika självklar. Efterfrågan på underhållsfria gravar utan krav på täta besök till kyrkogården eller helt anonyma gravplatser har ökat massivt de senaste 30 åren. Men många saknar en given plats att gå till och gravstenen, med sin personliga inskription, fyller en stor betydelse. Idag är det enkelt att låta kyrkogården sköta om graven mot en mindre kostnad, så att du kan gå dit när du vill och kan. Tack vare gravstenen bevaras minnet av en avliden längre än vår egen livstid.

Våra gravstenar

Vi samarbetar med Edurus Gravstenar och kan erbjuda ett brett sortiment, men även designa stenen helt efter dina önskemål. Välj ur vår katalog eller visa oss en bild på hur du tänkt dig så tar vi fram en skiss på hur din sten kan se ut. Först när du är helt nöjd startar tillverkningen.

Komplettering av befintlig gravsten

Vi erbjuder förstås även kompletteringar och renoveringar av befintliga stenar oavsett var i Sverige graven finns. Innan en ny text läggs till på stenen redigeras den dit digitalt så du kan se hur den nya texten kommer att se ut.

Nedan visas några exempel på gravstenar.
Kontakta oss för mer info.