Begravning i andra kulturer | Fonus Öst Begravningsbyrå

Vi på Fonus Öst finns här för att hjälpa alla människor – oavsett ursprung, religion och traditioner. Vi hjälper till med kontakten med församlingen och med alla detaljer och frågor som kan uppstå längs vägen.

Många vänder sig direkt till församlingsledaren, t.ex. sin Imam, Rabbin eller Fader. Den personen hjälper sedan ofta till med kontakten med oss och följer ofta med familjen till begravningsbyrån.

Kanske tillhör man en religion, men är inte aktivt utövande i sin tro. Eller så vill man kanske hålla en begravning på ett visst sätt av tradition. Då kan det vara svårt att veta var man ska vända sig i frågor som rör begravning.

Fonus Öst utbildar våra medarbetare i olika kulturers begravningssed, för att du alltid ska få ett värdigt bemötande. Vi har tagit fram trycksaker på engelska, spanska, finska, syrianska, arabiska och bosniska/serbiska/kroatiska som du hittar här under. Vi har även medarbetare som talar finska och syrianska.