"Vi behöver fortsätta hålla begravningar" | Fonus Öst Begravningsbyrå

”Vi behöver fortsätta hålla begravningar”

Vi behöver fortsätta hålla begravningar, men vi får göra det på andra sätt eller andra platser. Så lyder uppmaningen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi på Fonus Öst håller med. Både av etiska skäl men också med hänsyn till de resurser vårt samhälle har.

Så kan vi fortsätta hålla begravningar, med säkerhet i fokus

I dessa tider av otrygghet väljer många att skjuta på begravningen eller att inte hålla någon begravning överhuvudtaget. Till stor del beror det på att man inte törs samla nära och kära med risk att bli sjuk eller föra smittan vidare. Vi förstår och respekterar det. Men det medför också problem, dels av etisk natur och för att bårrum och bisättningsplatser blir fullbelagda, men också när det gäller det viktiga sorgearbetet.

Maria Bergstrand, enhetschef på enheten för operativ ledning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) säger vid en presskonferens:

Det finns ett naturligt behov av att samla släkt och vänner i en svår stund när en anhörig avlidit. Det finns inte plats och resurser att stanna upp. Vi behöver fortsätta hålla begravningar och nu får vi göra det i en mindre krets. (…) Försök att hålla begravningen skyndsamt för en mindre krets och håll en större minnesceremoni vid ett senare tillfälle.

 

Viktigt att få ta avsked

Att få sörja är oerhört viktigt och om möjligheten försvinner att få ta ett sista avsked kan sorgearbetet påverkas.
Vi har möjligheten att live streama begravningsakten så att fler får möjligheten att deltaga, men att ha en senare minnesceremoni är ett bra alternativ eller komplement. Vi kan även ordna begravningen utomhus så att fler kan deltaga under säkrare former. Begravningar i Svenska Kyrkan har på de flesta håll i vårt område (Östergötland och norra Småland) restriktionen att max 50 personer får vistas in kyrkan eller kapellet, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I Norrköping har kyrkan dock valt att minska antalet till max 10 personer i kyrkor och kapell.

Väljer man däremot en privat/borgerlig begravning ordnar vi det enligt Folkhälsomyndighetens bud om max 50 personer. Kontakta oss på Fonus Öst så hjälper vi dig att hitta en lösning som känns bra för just dig.