Simon Acar: Begravningsrådgivare på International – en del av Fonus Öst | Fonus Öst Begravningsbyrå

Simon Acar: Begravningsrådgivare på International – en del av Fonus Öst

I en värld där vi blir alltmer rörliga och internationella, står även begravningsbranschen inför utmaningen att möta behoven hos olika kulturella grupper. Simon Acar, en av många engagerade medarbetare på Fonus Öst, är ansvarig för de internationella kunderna och uppdragen.

Berätta lite om din roll på International och det specifika fokus som Fonus Öst har på internationella kunder?
– Jag är ansvarig för att hantera de internationella kunder och uppdrag som kommer till oss på Fonus Öst. Det innebär att jag fungerar som en slags förmedlare mellan vårt team och de familjer som har unika kulturella och kanske rent språkliga behov. Vårt mål är att se till att varje familj får den respekt och omsorg de förtjänar, oavsett varifrån de kommer.

Vilka utmaningar möter du oftast när det gäller att möta och hjälpa internationella kunder?
– En av de största utmaningarna är språkbarriären. Ibland talar inte familjerna svenska, så det är viktigt att vi har personal som kan kommunicera på olika språk. Dessutom är det avgörande att förstå de kulturella skillnaderna när det gäller begravningar och sorgearbete. Det kräver mycket känslomässig intelligens och respekt för att säkerställa att vi uppfyller deras behov på bästa möjliga sätt.

Hur ser du på den ökande efterfrågan på internationella begravningsarrangemang?
– Jag tror att det är en naturlig utveckling av vår globaliserade värld. Människor rör sig över gränserna mer än någonsin tidigare, och det innebär att de behov och önskemål de har när det gäller begravningar också blir mer mångfacetterade. Det är vår uppgift som begravningsbyrå att anpassa oss till dessa förändringar och erbjuda stöd och vägledning oavsett varifrån våra kunder kommer.

Kan du dela med dig av några minnesvärda erfarenheter från ditt arbete med internationella kunder?
– De mest minnesvärda upplevelserna är den varma och uppskattande återkoppling vi ofta får i samband med uppdragen. Det triggar också tankar kring själva kärnan i mitt arbete som begravningsentreprenör. För mig handlar det inte bara om att utföra tjänster, utan om att skapa minnesvärda avsked som präglas av äkta respekt och värme. Min passion för internationella begravningar växer ur en stark önskan att förstå och anpassa mig till olika kulturer. Jag vill finnas där för att lyssna och stötta i varje steg på vägen, så att vi tillsammans kan utforska hur vi skapar en meningsfull och varm avskedsupplevelse.

Att möta och stötta internationella kunder inom begravningsbranschen kräver inte bara professionalism och kompetens utan också en genuin känsla av medmänsklighet och respekt. Simons roll och hur han representerar International är ett exempel på hur Fonus Öst anpassar sig för att möta de växande behoven i en globaliserad värld. Insatserna blir en påminnelse om vikten av att se varje individ och varje familj som unika och att ge dem den omsorg de förtjänar, oavsett bakgrund eller kultur.

 

Nyfiken på att veta mer?

Kontakta Simon Acar på International – en del av Fonus Öst