Grattis Frinavets ungdomsförening Koopet! | Fonus Öst Begravningsbyrå

Grattis Frinavets ungdomsförening Koopet!

Nu har vi utsett en värdig vinnare! Årets stipendiat till Berit Malmqvists ära blev den inspirerande ungdomsföreningen Koopet på Frinavet Fritidsgård i Navestad. Här får många ungdomar ta del av aktiviteter, som inte bara ger dem en rolig sysselsättning, utan också värdefulla verktyg i deras framtida liv.

Priset kommer att delas ut vecka 2, 2018.

 

Så här lyder motiveringen:

Stipendium till Berit Malmqvists ära 2017

Årets stipendium till Berit Malmqvists ära går till en verksamhet som har gjort stor skillnad för många ungdomar i Norrköping. Det är ungdomsföreningen Koopet, Frinavet Fritidsgård i Navestad.

Koopet är en aktiv och kreativ förening som drivs av och med ungdomar på en fritidsgård. Arbetet utgår från ungdomars villkor, demokratiska värderingar och deras intressen.
Utgångspunkten är att allt är möjligt om man är beredd att jobba för det. Precis den uppmuntran och framtidstro som barn och ungdomar behöver i socioekonomiskt utsatta områden.

Koopet har visat vad brinnande engagemang och vänskaplig kärlek kan göra för alla. Något som ger ovärderliga signaler för framtiden!