EFFS | Fonus Öst Begravningsbyrå
EFFS

Fonus Öst är medlem i EFFS – European Federation of Funeral Services. Det innebär att vi samarbetar med en rad olika länder för att verka för att alla människor får en trygg och värdig begravning oavsett var i Europa man befinner sig. EFFS är rådgivande i EU för begravningsrelaterade frågor och kommunicerar till sina medlemmar bland annat om hur man bör hantera olika krissituationer, smittor och överföringar mellan länder.