En begravning innebär alltid kostnader. Hur mycket beror naturligtvis på vad man väljer för sorts begravning, kista, antal gäster m.m. För den som vill planera i förväg och undvika att det blir kostnader för den efterlevande, finns Fonus Öst begravningsförsäkring.

Försäkringstagaren avgör själv ett rimligt belopp för begravningen. Om kostnaden sedan blir lägre än försäkringsbeloppet, betalas mellanskillnaden ut till dödsboet. Försäkringen kan tecknas med engångspremie eller löpande premie. Kontakta ditt närmaste Fonus Öst-kontor, så berättar vi gärna mer.