En begravning innebär alltid kostnader. Hur mycket beror naturligtvis på vad man väljer för sorts begravning, kista, antal gäster med mera. Det är alltid dödsboet som i första hand står för kostnaderna, men ibland kanske inte pengarna i dödsboet räcker. Då kan dina anhöriga behöva skjuta till pengar, eller välja bort detaljer som gör begravningskostnaden lägre. Om du vill planera i förväg och på så vis undvika att det blir kostnader för dina efterlevande, finns Fonus Öst begravningsförsäkring.

Du, som försäkringstagare, avgör själv ett rimligt belopp för begravningen. Om kostnaden sedan blir lägre än försäkringsbeloppet, betalas mellanskillnaden ut till dödsboet. Du kan teckna försäkringen med engångspremie eller löpande premie. Kontakta ditt närmaste Fonus Öst-kontor, så berättar vi gärna mer.