Kremation eller jordbegravning

Väljer du kremation kan du välja mellan att gravsätta askan i en urngrav, med en gravsten, i en askgravlund eller askgravplats med en namnplakett eller i minneslund. Du kan också välja att ansöka om att få sprida askan i naturen.

Väljer du jordbegravning jordfästs kistan i en traditionell kistgrav, oftast i samband med begravningsakten.

Gravskick

Urn- och kistgrav

En traditionell grav för urna eller kista är en gravrätt på 25 år, där gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel av grav och gravsten.
Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Gravskicket är kostnadsfritt men kostnad för gravsten tillkommer.
Gravskötsel kan köpas som en tjänst av kyrkan.

Askgravlund

En askgravlund är en gemensam gravplats där en namnplakett fästes på ett monument eller liknande. Ofta förvaras askan i en tygpåse istället för en urna. Gravskicket har en fast avgift som kan variera mellan olika kommuner och kyrkogårdar. Avgiften tas ut av kyrkan. Kyrkan ombesörjer skötsel av gravplatsen. Anhöra får närvara vid gravsättningen.

Askgravplats

En askgravplats är en gemensam gravplats där en namnplakett fästes på en enskild stenpelare eller liknande. Askan kan förvaras i en tygpåse eller en urna. Gravskicket har en fast avgift som kan variera mellan olika kommuner och kyrkogårdar. Avgiften tas ut av kyrkan. Kyrkan ombesörjer skötsel av gravplatsen. Anhöriga får närvara vid gravsättningen.

Minneslund

En minneslund är en anonym gravplats, vilket innebär att man inte får närvara eller veta när gravsättningen sker. Kyrkan meddelar när gravsättning skett. Minneslunden är kostnads- och underhållsfri.