Vill du att begravningen ska ske i Svenska kyrkans ordning, borgerligt eller i annan ordning?

Medlem i Svenska kyrkan

Alla medlemmar i Svenska kyrkan har rätt att få en begravningsgudstjänst i en kyrka eller kapell. Begravningsgudstjänsten leds av en präst, som ansvarar för ceremonin, och en kyrkomusiker som spelar orgel. Ofta är även en kyrkovaktmästare närvarande. Begravningsgudstjänsten, med all tjänstgörande kyrkopersonal, kostar ingenting för medlemmar.

Ej medlem i Svenska kyrkan

Även den som inte är medlem i Svenska kyrkan kan få en kyrklig begravning, men detta måste då godkännas av kyrkoherde eller motsvarande och man betalar då för hyra av kyrka, samt arvode för den tjänstgörande personalen.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning kan väljas oavsett om man är medlem i ett trossamfund eller inte. Ofta sker begravningsceremonin i ett kapell, församlingshem eller en festlokal. En skillnad mellan en kyrklig begravning och en borgerlig är att den borgerliga begravningen klassas som privat tillställning. Den råder alltså inte under eventuella restriktioner som rör offentliga samlingar, så som maxantal under Coronapandemin. Dock bör man iaktta försiktighet och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om begravningen sker i kyrkans lokaler, som exempelvis ett kapell eller församlingshem gäller dock kyrkans restriktioner.

En borgerlig begravning kan hållas av en borgerlig begravningsförrättare, en kommunpolitiker eller en av familjen utsedd person. Musik spelas ofta digitalt, men många väljer att anlita en musiker eller sångsolist.

Annan ordning

Vi hjälper till med alla slags begravningsakter oavsett religion eller kultur. Berätta för din rådgivare hur du tänkt dig begravningen.