Här kan du få hjälp att planera begravningen i din egen takt, utan att behöva ta dig till ett begravningskontor. Med hjälp av telefon- eller videomöte guidas du igenom alla beslut som behöver fattas i lugn och ro av en erfaren rådgivare.