Tradition och nytänkande

2017 fyller Fonus Öst 70 år. Faktum är att vi startade på nationaldagen, den 6 juni år 1947.

Andra världskriget var slut sedan ett par år tillbaka och människor arbetade hårt för att bygga upp sin tillvaro igen. Trots att Sverige blev förskonat från kriget, hade många familjer det svårt i ett samhälle som nästan helt saknade sociala skyddsnät. Under åren hade det dessutom vuxit fram tvivelaktiga verksamheter, där man inte drog sig för att utnyttja svaga eller ovetande personer.

När Fonus Öst startade var det med ett tydligt syfte – att motverka ett fenomen som vuxit sig allt starkare, nämligen ”plundring” av sorgehusen. Det här var en smaklös verksamhet, där man smög omkring och inväntade dödsfall. Och när någon slutligen avled, infann man sig på plats omedelbart. Anhöriga är alltid sårbara och utsatta, vilket de här ”plundrarna” grymt utnyttjade. Fonus Öst klara målsättning blev att sanera, reglera och utveckla branschen.

Och så har det blivit. Under våra snart 70 år har vi varit med och drivit utvecklingen. Vi lyssnar på våra kunder och vi skapar nya alternativ. Att leda utvecklingen är en utmaning, som vi gärna tar på oss. Det är Nya tidens begravningar ett lysande exempel på!