Press/Media

För mer information, kontakta gärna:

Lars-Olof Engberg

VD Fonus Öst

Direktnr: 011-36 27 11
Mobil: 0708-23 32 30
E-post: larsolof.engberg@fonusost.se