Testamente

Många känner ett motstånd mot att skriva testamente. Men det är en av de viktigaste handlingar som finns. I viss mån kan man här påverka vem som ärver vad. Man kan t.ex. begränsa särkullebarns arvsrätt, göra så att sambo får ärva eller ordna så att viss egendom ska ärvas av någon speciell person.

Ett testamente ska skrivas klart och tydligt, så att det inte finns någon tvekan om vad man menar. Vissa formkrav måste också vara uppfyllda, för att det ska hålla juridiskt. På Fonus Öst har vi erfarna jurister som kan allt det här. Det kostar dig lite tid och pengar, men det kan det vara värt.