Att vara sambo

Det är enkelt att bli sambo. Ibland är det planerat. Ibland kan det bli så av bara farten. Begreppet sambo har en juridisk mening och status som är bra att känna till. När två personer bor tillsammans under äktenskapsliknande former, anses de som sammanboende rent juridiskt. Så länge allt är frid och fröjd är det oftast inga problem. Men en dag kan allt förändras – vad händer då?

Vem äger vad?

Hon tar med sig något, han något annat, resten köper de tillsammans… ja, det är väl en rätt typisk bild av hur det kan gå till när man flyttar ihop. Sambolagen gäller bara sambornas gemensamma bostad och bohag. Med andra ord – bostad avsedd för gemensamt boende och saker som man har skaffat för gemensamt bruk. Om man en dag flyttar isär så ska detta delas.

Det man tar med sig till det nya hemmet fortsätter att vara ens eget. Det gäller också sådant som man köpt under förhållandet för egna pengar och som inte är avsett för gemensamt bruk (t.ex. golfklubbor, motorcykel och liknande).

Vad är samboavtal?

Sambolagen har bodelningsregler. Om man inte vill att de ska gälla, kan man skriva ett samboavtal. Fonus Öst hjälper gärna till med detta.

Att få barn

För barn är det ingen skillnad om de är födda inom eller utom äktenskap. Juridiskt är de lika skyddade och har alltid rätt till sin arvslott.

Testamente och försäkringar

Om man är sambo är det två saker man absolut ska se över – testamente och försäkringar. Viktigast är naturligtvis testamente, eftersom sambor inte har arvsrätt efter varandra. Se bara till att det är juridiskt bindande!