Att vara gift

Vem äger vad?

I ett äktenskap råder individuell äganderätt och vardera maken svarar för sina skulder. Men man har alltid giftorätt i den andres egendom, vilket innebär att man kan göra anspråk på hälften av den andres giftorättsgods när äktenskapet tar slut. Om man har köpt eller fått bostad eller bohag före eller under äktenskapet spelar egentligen ingen roll – det ska ändå delas lika.

Enskild egendom

En make kan ha enskild egendom. Det är sådant som den andre maken aldrig kan göra anspråk på vid en skilsmässa. Detta kan ske genom äktenskapsförord, testamente eller gåva. Speciellt viktigt är det om man är egen företagare eller har egendom som man t.ex. har ärvt och vill skydda för framtiden.

Bodelning

Om ett äktenskap tar slut genom skilsmässa eller dödsfall sker normalt en bodelning. Det innebär att vardera sidan får hälften av det s.k. nettogifträttsgodset.

Vem ärver?

När en av makarna dör, ärver den efterlevande allt om man endast har gemensamma barn eller inga barn alls. Men om den avlidne har särkullebarn (ej gemensamma barn), så har de rätt att få ut sitt arv direkt. Den efterlevande maken skyddas i dessa fall av den s.k. basbeloppsregeln.

Genom ett testamente kan man till en viss del påverka vem som ska ärva vad. Man kan t.ex. begränsa särkullebarns arvsrätt (vilket också kan ske genom försäkringar). Viktigt är att handlingen är juridisk korrekt, något som våra jurister gärna hjälper till med.