Sociala medier

 Ny teknik och nya sociala medier tar en allt större plats i  vårt dagliga liv, bland annat för att uttrycka sorg och sympati. Minnessidor blir allt vanligare, likaså Facebook-grupper om den avlidne med bilder och kommentarer. Och personliga uppdateringar på bland annat Facebook och Instagram är numera en självklar del av vardagen. Privat och offentligt flyter samman.

En modern dödsannons

Idag diskuteras om sociala medier är på väg att ersätta den traditionella dödsannonsen. Sidor på bland annat Facebook och Youtube bär ofta rubriken ”R.I.P” (Rest In Peace) följt av den avlidnes namn. Ibland finns födelsedatum och datum med då personen dog, likaså bilder.

För den yngre generationen har det här blivit ett naturligt inslag. Här skapas en plats att sörja, känna delaktighet och kommunicera när behovet är som störst.

Vi på Fonus Öst följer utvecklingen och diskuterar gärna dessa frågor med våra kunder, när det är aktuellt. Däremot åtar vi oss inte att hantera några sociala medier.

Några allmänna tips och råd

Steget ut på internet, speciellt i en känslig situation, ställer höga krav på användaren. Etik och moral är två självklara begrepp. Vad är rätt? Vad är lämpligt? Och vad får man göra? Det finns ett stort ansvar gentemot den avlidne, men även mot de efterlevande. Samtidigt kan fina och vackra handlingar uppskattas av många. Därför vill vi gärna förmedla några allmänna tips och råd:

Tänk på att internet är offentligt. Du kan aldrig vara säker på att behålla kontrollen helt.

  • Det som lagts ut på internet kan ligga ute för alltid. Även om man raderar något eller skapar slutna grupper, så kan det i framtiden finnas kvar och bli offentligt.
  • Om du t.ex. skapar en Facebook-grupp, ta beslutet om den ska vara öppen för alla eller en avgränsad grupp för speciellt inbjudna (se ovan). Ta också beslut om vem som ska administrera gruppen.
  • Om du deltar i sociala forum, var noga med vad du skriver och förmedlar. I känsliga situationer är det viktigt att tänka både en och två gånger innan man trycker på ”send-knappen”.
  • Om du skapar bildspel och t.ex. vill lägga ut något på Youtube, fundera noga på vad du lägger ut och hur det kan uppfattas. Stäm gärna av med andra personer innan du publicerar.
  • Om du inte tillhör den avlidnes närmast anhöriga – stäm alltid av med dem innan du skapar något i någon annans namn. Här finns annars en risk att de anhöriga tappar kontrollen, att sorgen ”tas ifrån dem” eller att någon publicerar sådant som de anhöriga reagerar negativt på.”
  • Om den avlidne haft ett Facebook-konto kan man antingen avsluta kontot eller göra om det till en minnessida. En begäran kan göras direkt på Facebook.
  • Om den avlidne har haft en egen blogg, kan den antingen stängas ner eller få ligga kvar som ett minne. Om den ska finnas kvar, måste årsavgiften betalas. Kontakta den aktuella leverantören.