Religiös begravning

I Sverige väljer en stor majoritet en religiös begravning, de allra flesta i kyrkans regi. Som anhörig har man många gånger en uppfattning om hur begravningen ska gå till. Det kan också finnas önskemål från den avlidne. En religiös begravningsritual följer ett fastställt mönster. Man kan alltid ha egna önskemål, för att få en personlig prägel på akten.

Svenska kyrkans begravningsritual:

Bisättning

En kort tid efter dödsfallet ska den avlidne flyttas till ett gravkapell eller en kyrka. Den avlidne har gjorts i ordning (svepts) på ett värdigt sätt och ligger nu i sin kista. Svepning kan utföras av de anhöriga eller begravningsbyrån. Om de anhöriga själva önskar, är det en lämplig tidpunkt att få se och vara med den döde en stund.

Vem förrättar begravningen?

De anhöriga har ett möte med begravningsbyrån där man bestämmer hur begravningen ska gå till. Någon dag innan själva begravningen träffar man begravningsförrättaren och går igenom ceremonin, så att man känner sig väl förberedd. Var inte rädd att berätta om ni har några speciella önskemål.

Begravningsbyråns representant

Representanten från begravningsbyrån är tidigt på plats och ser till att allt är i ordning; kista, blommor, psalmböcker och psalmnummer. I uppgifterna ingår också att agera värd och placera gästerna, visa fram till avskedet, hjälpa till vid graven och hälsa välkommen till minnesstunden. Oftast upplevs det som en stor hjälp och lättnad för de anhöriga.

Musik

Tillsammans med präst och kantor kan man välja ingångsmusik, 2-3 psalmer och utgångsmusik. Dessutom kan det förekomma instrumentalmusik och solosång. Här finns alla möjligheter att ha egna önskemål.

Begravningsakten

När de anhöriga kommer in i och går ut från kyrkan, reser sig den övriga församlingen. Likaså när prästen viger stoftet till den sista vilan med ett korstecken eller tre skovlar mull. Idag förekommer att man tar farväl av den avlidne inne i kyrkan. Närmast anhöriga går fram till kistan först och därefter släkt, vänner och bekanta. Det kallas defilering. Man lägger blommor på kistan, en enkel bukett eller en enda blomma.

Sedan sker gravsättning vid ett senare tillfälle, det sköter begravningsbyrån eller församlingen. I andra fall följer man kistan ut till gravplatsen för gravsättning och då defilerar man och lägger blommor där istället.

Andra kulturer

Olika kulturer har olika traditioner och ceremonier vid dödsfall och begravning. Vi på Fonus Öst gör allt för att erbjuda alla kunder en värdig begravning. Läs gärna mer här.

Att deltaga vid en begravning

När dödsannonsen är i tidningen anges oftast var och när begravningen ska ske. Alla är då välkomna, om det inte står att begravning ”ägt rum” eller ”sker i stillhet”. Ibland ska man anmäla att man vill delta till begravningsbyrån, om det står så i annonsen. Idag blir det även allt vanligare att de anhöriga förmedlar information via sociala medier.

Klädsel

Klädsel är idag inte alls lika strikt som förr, då alla skulle bära svart. Men klädkoden säger mörk kostym med vit slips om man är anhörig, annars svart slips. Damer kan ha valfri svart eller mörk klädsel. Men det har också blivit allt vanligare med ”ljus klädsel” eller ”valfri klädsel”. Barn ska aldrig bära svart.

Blommor

Blomsterarrangemang kan bestå av kransar och buketter. Dessa beställs oftast i förväg och skickas till begravningsplatsen. Begravningsbyråns representant arrangerar sedan alla blommor innan själva akten börjar. Vid defileringen, när alla går fram till kistan, läggs en mindre bukett eller en enda blomma på kistan. Begravningsbyrån hjälper gärna till att beställa blommor.

Minnesstund efter begravningsakten

Efter begravningen kan gäster samlas till en minnestund, kanske över en kopp kaffe eller en lunch. Minnesstunden kan hållas hemma, i församlingshemmet eller någon annan stans. Begravningsbyrån kan orda med dessa arrangemang och kan också agera värd om man så önskar.

Kremering

Det blir allt vanligare att man uttrycker önskemål om att bli kremerad, d.v.s. att den avlidne och kistan bränns. Efter akten i kyrkan lämnas kistan kvar, för att sedan transporteras till krematoriet. Efter en tid har de närmast anhöriga gravsättning av urnan. Om man väljer minneslund, tar kyrkogårdens personal hand om det. För den som är osäker finns betänketid – men efter ett år ska askan vara i jord.

Asklund är en relativt ny gravsättningsform som kommer mer och mer på våra kyrkogårdar. Det är en gravplats där askan gravsätts på en bestämd plats i lunden med en natursten som får en inskriptionsplatta. Asklund kan jämföras med minneslund, men den stora skillnaden är att man vet var askan finns. Vänd dig till ditt Fonuskontor för mer information.

Kostnader

En begravning är alltid väldigt personlig. Därför är det viktigt att diskutera önskemål tillsammans med begravningsbyrån. Man kanske vill ha en enkel, men värdig begravning. Andra kanske önskar sig en stor begravning, med många gäster för att hedra den avlidne i stor stil. Oavsett vilket, så värdesätter Fonus Öst etik, värdighet och kvalitet. Vi diskuterar utformning och innehåll med våra kunder och lämnar självklart en klar och tydlig prisuppgift.