Planera en begravning

Alla är vi väldigt olika. Vi tror på skilda saker och lever på vårt eget sätt. Det här tycker vi på Fonus Öst ska prägla en människas liv in i det sista. Därför ska även avskedet vara personligt och minnesvärt. Frågan är inte ”hur brukar man göra?”. Istället vill vi gärna att våra kunder berättar om sina önskemål, med förhoppningen att vi kan hjälpa till. Vi kallar det Nya tidens begravningar, ett begrepp som visar att vi ständigt utvecklas, även  om vi månar om vackra och värdiga seder.

Följande punkter kan vara till hjälp och trygghet:

En begravning kan vara religiös, borgerlig eller helt utan ceremoni – det är alltid våra kunder som väljer. Men oavsett vilket, så vill vi medverka till ett personligt sista farväl.

Möte med begravningsbyrån

Vid ett besked om dödsfall ska man kontakta begravningsbyrån och boka tid för ett möte. 2012 infördes en lag om att gravsättning – jordbegravning eller kremering – ska ske inom 30 dagar efter dödsfallet. Därför är det viktigt att komma igång med planeringen i god tid. Efter att begravningsbyråns representant hämtat den avlidne och kört till bårhuset eller ett gravkapell, är det dags för de anhöriga att kontakta begravningsbyrån och boka ett möte.

Begravningsbyrån har stor erfarenhet av alla slags frågor som rör dödsfall och begravningar. Men för att allt ska bli och kännas rätt, finns det många frågor som de anhöriga och begravningsbyråns representant måste diskutera tillsammans. Om de anhöriga har önskemål från den avlidne, eller själva har hunnit fundera, så blir alla beslut enklare.

Efterlevande

Fundera på vilka som ska medverka på begravningen och om någon ska ha någon speciellt roll.

Personligt avsked

Vill de närmast anhöriga ta ett personligt avsked? När och var ska detta ske? Vilka ska delta?

Kista och urna

Vilken typ av kista och färg ska det vara? Vilken inredning? Vilken typ av urna?

Klädsel i kistan

Ska den avlidne ha egna kläder eller svepdräkt? Klädsel enligt annan kultur? Frisyr och smink? Ska någon anhörig delta i svepningen? Ska något personligt läggas med i kistan (teckning, fotografi eller liknande)?

Dödsannons/tillkännagivande

Ska annons in i tidningen? Vem beställer den? Symbol och/eller vers/dikt? Vilka anhöriga ska nämnas i annonsen? Eventuellt sorgbrev och sorgkort? Nekrolog eller minnesnotis? Facebook eller andra sociala medier?

Minnesgåvor

Ska något bidrag gå till forskning, välgörande ändamål eller annat? Hade den avlidne något speciellt önskemål?

Tid och plats för begravningen

Var ska begravningen ske? Kyrka, kapell, utomhus eller något annat personligt val? Vilken dag och tid?

Val av ceremoni

Ska ceremonin följa svenska kyrkans akt eller enligt annat trossamfund eller kultur? Ska det vara borgerlig begravning?

Begravning utan ceremoni

En begravning kan genomföras utan någon ceremoni. Det innebär att den avlidne kremeras och därefter gravsätts utan att några anhöriga är med. Läs gärna mer här.

Jord- eller kremationsbegravning

Har den avlidne uttryckt önskemål om detta, eller ska anhöriga besluta? Finns det befintlig grav?

Präst/avficiant

Vem ska förrätta begravningen? Församlingens präst eller någon annan? Borgerlig avficiant?

Klädsel på begravningen

Ska gästernas klädsel vara t.ex. mörk, ljus eller helt valfri? Barnens klädsel? Meddela detta i annons.

Avstämning före begravningen

Planera hur dagen ska se ut. Vem kommer först? Hälsar någon välkommen? Placering i kyrkan? Vilka har speciella uppgifter och roller?

Blommor och utsmyckning

Hur ska blomsterdekorationerna se ut på kistan och i kyrkan/platsen? Ska de bestå av speciella blommor, färger och kanske följa något speciellt tema? Ska det finnas bårtäcke? Ljus? Fotografier? Handbuketter?

Öppen kista

Om avskedet sker inför öppen kista bör någon ansvara för att gästerna förbereds.

Sång och musik

Vilka psalmer, sånger och/eller visor önskas? Stäm av detta med den som förrättar begravningen och eventuell kantor! Ska solist, musiker eller kör medverka? Ska det vara inspelad musik?

Tryckta program

Om det finns ett tryckt program, ska detta förberedas punkt för punkt. Vad händer i vilken följd? Psalmer eller sångtexter? Eventuella bilder? Namn på medverkande? Hur många program behövs och vem ansvar för dessa?

Fanor och fanbärare

Ska eventuellt fanbärare delta på begravningen? Kom ihåg att kontakta dessa i god tid om tid och plats. Kom överens om placering, hur de ska agera m.m.

Tal på begravningen

Vill någon hålla tal på begravningen? Bestäm tidpunkt under akten och var personen ska stå.

Fotografering

Om akten ska dokumenteras som minne, bestäm hur fotografering eller filmning ska genomföras. Tänk på att detta inte ska störa akten.

Val av gravplats

Ska den avlidne begravas i jordgrav, urngrav, familjegrav, minneslund eller enligt något annat önskemål? Vill man strö ut askan i naturen kräver detta tillstånd från Länsstyrelsen. Vem ska ansvara för gravskötsel?

Gravsättning vid jordbegravning

Ska avskedet ske i kyrkan/lokalen/platsen eller vid själva graven? Ska blommor bäras ut till graven?

Gravsättning efter kremering

När ska urnan gravsättas? Hur transporteras urnan? Vem sänker den? Vilka ska delta och hur ska ceremonin/avskedet se ut? Med eller utan präst/officiant?

Bärare/bärlag

Vem bär vid bisättning/transport till kyrka, lokal eller annan plats och vid jordbegravning? Hur ska dessa vara klädda?

Gravsten

Vilket material och vilken storlek ska gravstenen ha? Vad ska stå på den? Någon symbol eller motiv? Ska det finnas plats för flera namn?

Minnesstund

Ska det gå ut en inbjudan i förväg till minnesstund? Hur ska den se ut och vem ansvarar för den? Tänk på att vara tydlig med tid och plats. Minnesstundens program, värdskap, dukning, förtäring, barnbord, tal, musik och liknande kräver planering.

Minnesalbum

Ska minnesalbum tas fram? Hur många och till vilka? Här kan man beskriva begravningsakten samt redogöra för namn på officiant, musik, och övriga medverkande. Eventuella bilder? Blom- och gåvoförteckning?

Tackkort och tackannons

Ska de anhöriga tacka efteråt genom kort eller annons? Eller ska det ske personligt via möten, mail, sociala medier eller telefonsamtal?

Bouppteckning

När ska bouppteckning ske? Tid och plats? Vilka ska närvara? Vem ansvarar för arvskifte och dödsboförvaltning? Eller räcker det med dödsboanmälan?

Ekonomi

Vem betalar för begravningen? Finns det en försäkring eller annat sparande? Betalar de anhöriga? Här tar Fonus Öst alltid en kreditupplysning, för allas trygghet. Om medel saknas, kan kommunen gå in med ekonomiskt bistånd.