Gravvård

Alla har rätt till en gravplats i sin församling utan kostnad. Ett villkor är vård av graven, antingen av de anhöriga själva eller så kan man köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen. Om en grav missköts kan man förlora gravrätten.
Både jordgrav eller urngrav kan rymma mer än en kista eller urna. Men det kan också finnas önskemål om en annorlunda eller skötselfri gravplats.

Askgravlund och minneslund

Askgravlund är en gemensam gravplats, där man markerar var den avlidnes aska är placerad.

Minneslund är en anonym gemensam gravplats, utan gravsten eller markering var askan är placerad. Anhöriga kan lägga blommor och tända ljus vid en gemensam plats. Endast kyrkogårdens personal deltar vid gravsättning.

Strö ut askan i naturen

Många frågar om man fritt får strö ut askan i naturen, t.ex. i havet eller på en blomsteräng. I så fall måste man ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Om man skulle vilja ha det så, är tipset att söka redan under sin livstid.

Gravsten

Gravstenar finns i en mängd olika utföranden och material. De anhöriga får alltid ha sina önskemål, men varje begravningsplats har sina bestämmelser som man måste ta hänsyn till. Begravningsbyrån hjälper gärna till med detta.

Läs vidare: