Dödsfall

Döden kommer nästan alltid oväntat, även när man vet vad som ska ske. Mitt i sorgen ställs man inför många viktiga frågor och beslut. Det är då vi på Fonus Öst kommer in i bilden med vår erfarenhet och kunskap. Vi finns här för att hjälpa de efterlevande steg för steg.

Ett steg i taget

Vid ett besked om dödsfall är det viktigt att samråda med familj eller annan släkt och därefter kontakta begravningsbyrån, för att boka tid för möte. Begravningsbyråns representant hämtar den avlidne och kör till bårhuset eller ett gravkapell. I nästa steg kommer de anhöriga till begravningsbyrån för att diskutera alla detaljer.

Möte med begravningsbyrån

Begravningsbyrån har stor erfarenhet av alla slags frågor som rör dödsfall och begravningar. Vi gör alltid allt som står i vår makt att hjälpa våra kunder med deras önskemål. Många anhöriga upplever också att det är en stor lättnad att tala med någon utomstående. Tillsammans arbetar vi oss fram till den begravning som den avlidne och de anhöriga önskat sig.

Den avlidnes önskemål

Den avlidne kan i förväg ha berättat för någon anhörig om eventuella önskemål. Eller så kan det finna uttryckt i ett testamente eller Vita Arkivet. Det är till stor hjälp för de efterlevande.

Organdonation

Vi har en stor brist på organ i vårt land. Om den döde sagt ifrån, får inga organ tas. Annars är det upp till de anhöriga att ta beslutet. Samtliga måste vara överens och godkänna transplantation, innan ingreppet görs.

Inför begravningen

Det man måste besluta är vilken form av begravning man vill ha, var och när. Begravningsbyrån hjälper dessutom till med kista, urna, gravsten och alla kringarrangemang såsom musik, blommor och minnesstund. Besöket på begravningsbyrån resulterar i ett förslag med en prisuppgift. Allt det här sker förstås i samråd med de anhöriga, för att hamna på rätt kostnadsnivå.

Praktiska frågor att ta hand om

Trots det svåra som har hänt, finns det praktiska frågor som man måste ta itu med. Någon måste ta ansvar för bostaden, se till eventuella husdjur, tömma kyl, ta hand om värdesaker m.m. Myndigheter måste också kontaktas, men det sköts normalt sett av begravningsbyrån.

Bouppteckning

När en person avlider måste enligt lag bouppteckning göras. Den ska ske inom tre månader från dödsfallet. I vanliga fall sker detta omkring en månad efter dödsfall. Enkelt uttryckt är en bouppteckning en förteckning av dödsboendets tillgångar och skulder – något som begravningsbyrån i de flesta fall kan ta hand om.

Dödsannons

Släktingar och vänner kanske redan har blivit kontaktade av de anhöriga. Men sedan ska dödsfallet meddelas till andra, vilket oftast innebär en dödsannons. De anhöriga kanske vet vad den avlidne hade önskat sig – utseende, symbol och eventuell dikt. I annonsen finns också uppgifter om begravningen, vilken tidpunkt och vad som gäller.