Borgerlig begravningsakt

Borgerliga begravningar ökar för varje år som går. Skälen kan variera från person till person. För vissa känns kyrkan och dess traditioner inte rätt. För andra kan det handla om att man vill ha full frihet till personliga val, vilket en borgerlig akt kan ge större möjligheter till.

En borgerlig begravningsakt är oftast utan religiösa inslag och kan utformas av de anhöriga själva. Tal, dikter och musik är vanligt förekommande inslag och extra uppskattat är om valen speglar den avlidne . Fonus Öst har egna certifierade officianter, med stor erfarenhet av hur man skapar ett vackert och värdigt farväl. Akten kan ske i valfri lokal förutom i kyrkan. Idag blir det även allt vanligare med begravningsakter utomhus. I Sverige kan vem som helst begravas borgerligt, även den som tillhör Svenska Kyrkan eller något annat samfund.

Se vår film om borgerliga begravningar

Här följer ett exempel på hur en kort borgerlig ceremoni kan se ut:

  • Valfri inledningsmusik
  • Solomusik/sång
  • Ett kort tal eller en dikt
  • En tyst minut
  • Solomusik/sång
  • Defilering och avsked. Alla tar farväl vid kistan. Blommor kan placeras på eller vid kistan
  • Ett kort tal eller en dikt
  • Valfri avslutningsmusik

Bisättning

En kort tid efter dödsfallet ska den avlidne flyttas till ett gravkapell eller en kyrka. Den avlidne har gjorts i ordning (svepts) på ett värdigt sätt och ligger nu i sin kista. Svepning kan utföras av de anhöriga eller begravningsbyrån. Om de anhöriga själva önskar, är det en lämplig tidpunkt att få se och vara med den döde en stund.

Vem förrättar begravningen?

De anhöriga har ett möte med begravningsbyrån där man bestämmer hur begravningen ska gå till. Någon dag innan själva begravningen träffar man begravningsförrättaren och går igenom ceremonin, så att man känner sig väl förberedd. Var inte rädd att berätta om ni har några speciella önskemål.

Att delta vid en begravning

När dödsannonsen är i tidningen anges oftast var och när begravningen ska ske. Alla är då välkomna, om det inte står att begravning ”ägt rum” eller ”sker i stillhet”. Ibland ska man anmäla att man vill delta till begravningsbyrån, om det står så i annonsen. Idag blir det även allt vanligare att de anhöriga förmedlar information via sociala medier.

Klädsel

Klädsel är idag inte alls lika strikt som förr, då alla skulle bära svart. Men klädkoden säger mörk kostym med vit slips om man är anhörig, annars svart slips. Damer kan ha valfri svart eller mörk klädsel. Men det har också blivit allt vanligare med ”ljus klädsel” eller ”valfri klädsel”. Barn ska aldrig bära svart.

Blommor

Blomsterarrangemang kan bestå av kransar och buketter. Dessa beställs oftast i förväg och skickas till begravningsplatsen. Fonus Öst representant arrangerar sedan alla blommor innan själva akten börjar. Vid defileringen, när alla går fram till kistan, läggs en mindre bukett eller en enda blomma på kistan. Fonus Öst hjälper gärna till att beställa blommor.

Minnesstund efter begravningsakten

Efter begravningen kan gäster samlas till en minnestund, kanske över en kopp kaffe eller en lunch. Minnesstunden kan hållas hemma, i församlingshemmet eller någon annanstans. Fonus Öst kan ordna med dessa arrangemang och agerar gärna värd om man så önskar.

Kremering

Det blir allt vanligare att man uttrycker önskemål om att bli kremerad, d.v.s. att den avlidne och kistan bränns. Efter akten i kyrkan lämnas kistan kvar, för att sedan transporteras till krematoriet. Efter en tid har de närmast anhöriga gravsättning av urnan. Om man väljer minneslund, tar kyrkogårdens personal hand om det. För den som är osäker finns betänketid – men efter ett år ska askan vara i jord.

Asklund kan jämföras med minneslund, men en stor skillnad är att den är förenad med en årlig kostnad. Den andra skillnaden är att de anhöriga vet var askan finns. Vänd dig gärna till ditt Fonuskontor för mer information.

Kostnader

En begravning är alltid väldigt personlig. Därför är det viktigt att diskutera önskemål tillsammans med begravningsbyrån. Man kanske vill ha en enkel, men värdig begravning. Andra kanske önskar sig en stor begravning, med många gäster för att hedra den avlidne i stor stil. Oavsett vilket, så värdesätter Fonus Öst etik, värdighet och kvalitet. Vi diskuterar utformning och innehåll med våra kunder och lämnar självklart en klar och tydlig prisuppgift.