Begravning utan ceremoni

Idag ser vi en utveckling där begravningar genomförs utan någon ceremoni. Framför allt förekommer detta i storstäderna. Det innebär att det blir kremation och därefter gravsättning, utan att några anhöriga är med.

Forskningen visar att det i huvudsak handlar om äldre människor som uttrycker en vilja att ”inte vara i vägen” eller ”orsaka besvär”. Det är en utveckling som oroar oss. För vi vet att ceremonier fyller en viktig funktion, samtidigt som alla människor är värda ett ordentligt avsked. Men samtidigt vet vi också att det kan finnas personliga skäl till just detta val. Vänd dig gärna till en av våra kundrådgivare, så berättar vi mer.